Denne side benytter sig af cookies for at kunne fungere korrekt. Hvis du klikker dig videre på siden accepterer du automatisk at vi benytter disse cookies.
Du kan læse mere om hvilke cookies shoppen sætter på vores generelle afsnit om cookie politik.
0DKK
I alt0,00 DKK
Vis indkøbskurv
Butik
Hurtig levering, 1-2 hverdage
Gratis levering over 999,- kr.
+800.000 produkter på lager
Kundeservice: info@vek.dk

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser

1 indledende bemærkninger

1.1 Formål

1.1.1 Hos VEK-Shop A/S (herefter "Selskabet") vil vi løbende komme til elektronisk/automatisk at behandle forskellige personoplysninger om dig. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om hvilke oplysninger om dig, vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.

1.1.2 Når du benytter Selskabets hjemmeside eller i øvrigt kontakter eller interagerer med os, behandler Selskabet som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig

1.1.3 Formålet med behandlingen af dine oplysninger er overordnet set administration af dit kundeforhold, herunder i relation til levering af aftalte ydelser, forpligtelser, mv.

1.1.4 I denne persondatapolitik kan du derfor læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig, når vi opretter dig som kunde, du i øvrigt kontakter os, samt når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand. For alle de nedenfor nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen sætter herfor.

1.1.5 Du er altid velkommen til at kontakte os på info@vek-shop.dk, hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger. Se også punkt 8 nedenfor, hvor vi beskriver dine rettigheder og har angivet yderligere kontaktoplysninger.

2 Behandling af personoplysninger i forholdet til kunder mv.

2.1 Repræsentant for en virksomhed

2.1.1 Når du indgår en kontrakt med eller er eksisterende kunde, samarbejdspartner, leverandør, etc. hos Selskabet, opretter vi en sag om dig og den virksomhed som du repræsenterer i vores it-system. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.

2.1.2 Vi registrerer bl.a. identifikationsoplysninger, herunder dit navn, stillingsbetegnelse samt dine kontaktoplysninger, herunder arbejdstelefonnumre, arbejdes e-mail eller andre personoplysninger, som du måtte give os.

2.1.3 Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne opfylde den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed, som du repræsenterer, herunder at kunne kontakte dig og levere de produkter/ydelser som vi har aftalt. På tilsvarende vis kan vi anvende dine kontaktinformationer, når vi skal fakturere den virksomhed, som du repræsenterer. Retsgrundlaget er databeskyttelsesloven, jf. databeskyttelsesforordningens (forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) artikel 6, stk. 1, litra f.

2.1.4 Oplysningerne i systemet kan vi evt. sammenkøre med oplysninger om andre kunder, samarbejdspartnere, leverandører, hjemmesidebesøgende, etc., fx for at lave forskellige former for statistikker og opgørelser.

2.1.5 Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

3 Behandling af persondata i anden sammenhæng

3.1 Henvendelser

3.1.1 Når du kontakter os via vores hjemmeside eller i forbindelse med andre henvendelser, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse.

3.1.2 Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er vores behandling og besvarelse af din henvendelse.

3.2 Hvis du kontakter os som privatperson som led i et eksisterende kundeforhold med os, er retsgrundlaget eventuelt i stedet opfyldelsen af den aftale, vi har indgået, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

3.2.1 Såfremt du benytter en af vores kontaktformularer, hvis du i en henvendelse viser interesse for et af vores produkter, eller hvis du henvender dig på vegne af en virksomhed, kan vi også registrere dig og de oplysninger, du giver os, i vores it-system som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores produkter. Du vil da blive registreret som en kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

3.2.2 Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores produkter, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, og/eller (ii) vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

3.2.3 Vi kan også benytte din henvendelse, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

3.2.4 Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

4 Oplysninger modtaget fra tredjemand

4.1.1 Nogle gange kan vi modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter, eksempelvis din arbejdsgiver eller dine kollegaer. Dette kan blandt andet være dine kontaktoplysninger og oplysninger om din tilknytning til din arbejdsgiver. Nogle gange kan vi registrere de oplysninger, vi modtager fra tredjemand om dig, i vores it-system eller andre steder som repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores services samt kontakte dig vedrørende vores løbende kundeforhold med den virksomhed, du repræsenterer.

4.1.2 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 4.1.1 er forfølgelsen af vores legitime interesser. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores produkter og/eller ydelser, samt (ii) vores interesse i at kunne kontakte dig, eventuelt i din egenskab som kontaktperson for en virksomhed, som du repræsenterer. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

4.1.3 Vi kan også benytte information modtaget fra tredjeparter, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

4.1.4 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 4.1.3 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

5 Modtagere og videregivelse mv.

5.1 Modtagere

5.1.1 Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (fx backup, hosting af hjemmeside mv.), vi også får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

5.1.2 Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger omfattet af denne politik til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller hvis dette er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Vores hjemmel til sådan videregivelse er da som udgangspunkt den samme som beskrevet ovenfor i forhold til vores egen behandling.

5.1.3 Dine personoplysninger kan i konkrete tilfælde videregives til vores eksterne advokater til brug for løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis Selskabet har brug for juridisk bistand i en sag, hvor du er involveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges af vores advokat.

6 Opbevaringsbegrænsning

6.1 Slettepolitik

6.1.1 Hos Selskabet har vi udarbejdet en politik, der beskriver hvordan og hvornår vi sletter personoplysninger. Hvis du ønsker at vide mere om vores slettefrister, kan du altid kontakte os i overensstemmelse med punkt 8.1.

6.2 Anmodning om sletning

6.2.1 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

7 Dine rettigheder

7.1 Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

7.2 Du har i den forbindelse ret til:

 • Retten til indsigt.
   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning.
  - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  - Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Retten til indsigelse
  -  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, jf. nedenfor.

 • Retten til dataportabilitet
  -Hvis vi bruger dine oplysninger baseret på et samtykke eller en kontrakt, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage kopi af de oplysninger, du har givet til os, i et elektronisk maskinlæsbart format. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Indsigelse vedrørende behandling af oplysninger med hjemmel i interesseafvejningen
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger, hvor hjemlen er den såkaldte interesseafvejning efter artikel 6, stk. 1, litra e) eller f).

Det vil betyde, at Selskabet som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, med mindre Pers VVS påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Indsigelse mod direkte markedsføring
Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må Selskabet ikke længere behandle dine personoplysningerne til dette formål og du vil derfor ikke modtage direkte markedsføring fra Dansk Byggeri.

8 Kontaktoplysninger

8.1 I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte Selskabet på: info@vek.dk.

Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt - fx som led i en klagesag.

Datatilsynets kontaktoplysninger er: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 3319 3200, dt@datatilsynet.dk. Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.